FÖRFATTAR_liv BLOGGEN

TRUE and CRIME

TRE

TRE RELEASE 1 juni 2022 ”Allt är tyst, stilla och mörkt runt honom. Inte ett enda ljud hörs, vare sig från naturen, motorvägen eller järnvägen. Bara ljudet från hans egna andetag, när han tungt andas in den syrefattiga, fuktiga luften i den täta huvan. Insikten om att han måste befinna sig helt ensam i bilen […]