Som författare blir man aldrig bättre än den…

Som författare blir man aldrig bättre än den sist skrivna boken. Den som ligger i ropet för alla jämförelser mot tidigare utgåvor. Det är den vetskapen som får mig att älska mitt jobb alla dagar på året 🖤. Aldrig har jag blivit skrämd av att sätta en press på mig själv. Att under lång tid Read more about Som författare blir man aldrig bättre än den…[…]