BACKUP…

Om det är något som jag stör mig på är när… Ett beteendet hos personer som tror sig kunna hoppa på tåget när det redan har lämnat perrongen, den velande kategorin av människor som gärna vill utge sig för att vara med på resan men aldrig har förmågan som krävs för att bli en del […]