Jag har blivit inbjuden till att diskuterar hur vi skribenter kan möta på hat, hot och våld riktat mot oss för att…

Jag har blivit inbjuden till att nu i mars att medverka på ett webbseminarie gällande hat, hot, trakasserier och våld mot skribenter. Hur yttrandefrihetens pris kan se ut för oss som skriver öppet idag i Sverige. Ett seminarium där vi diskuterar hur vi kan möta hatet, hoten och våldet…Allt har nämligen ett pris att skriva […]