3 MILJONER SKÄL TILL ATT HATA! eller endast känna den kortsiktiga kärleken mellan sig själv och sin mamma i den stunden 5,4 miljoner flödade in?

2,9 miljoner

och

niohundra sjuttiotretusen kronor

till att känna

 

LUND 13 juni 2018

Inkom en stämningsansökan på kapitalbeloppen 986 000 kronor, 890 000 kronor och 175 000 kronor. Med den yrkade räntan enligt gällande räntelag så hamnar stämningskravet på beloppet som står här ovan. Nästan 3 miljoner kronor.

Stämningsansökan Sid 1

Stämningen riktar sig mot den 27-åriga och älskvärda dottern, hon som 21 augusti 2013 öppnat upp konton hos sparbanken i Enköping i sitt eget namn, konton som mamman förfogade fritt över med inloggningsdosa och tillhörande kontokort. Konton som på kort tid efter den mördade mannens död haft ett inflöde på över 5,4 miljoner, sedan juli månad 2013. Pengar som till största delen kommer från ekonomiska brott. Brott som att rensa åkeribolagets konton, försäljning av inventarier i åkeriföretaget, försäljning av fordon och slaktdjur och livförsäkringar. Tillgångar som helt undanhållits dödsbouppteckningen över den mördade mannen.

I dödsbouppteckningen går den minderåriga dottern helt miste om sin lagliga lott som bröstarvinge. Den då tioåriga dottern som tillförordnads en god man, den godemannen som helt undanhållits tidpunkten för dödsbouppteckningen där han skulle enligt gällande lag funnits med för att ta tillvara på den avlidnes minderåriga dotters lagliga lott. Istället företräddes hon av sin älskvärda mamma. Mamman som uppgav bouppteckningen över dödsboet den 18 december 2013, hon som på heder och samvete bedyrade skriftligen att alla uppgifter är rätt och riktiga, samt att inget avsiktligt utelämnats…

Stämningsansökan Sid 2

INGET HAR UTELÄMNATS?

Kronofogden som den 16 juni 2015 genomför en oannonserad förrättning hemma hos mamman kunde konstatera att 5,4 miljoner kronor är inflödet på kontot som mamman förfogar över. Lägg märke till månaden och året kronofogden skrivit i sitt konstaterande över miljonbeloppen. Juli månad 2013

Mannens dödsdag är enligt obduktionen och bouppteckningen satt till den 7 juli 2013, alltså samma månad som inflödet sker!

Allt hamnar till slut på den 27-åriga dotterns konto, efter att först slussats in på mammans flertal konton. 27-åriga dottern som inte alls är bröstarvinge till den mördade mannen, hennes egen pappa är högst allt levande. Så även i dags datum. Så visst är hennes mamma kärleksfull sommaren år 2013 som ser till att 5,4 miljoner kommer in på dotterns konto. Att dottern också som typ ”TACK FÖR HJÄLPEN att du öppnar konton åt mig” eller är det för att ”mamma älskar dig så mycket så jag köper en helt ny vit Volkswagen Polo av årsmodell 2013 till dig min dotter”. Polon som dottern den 16 juli 2013 (9 dagar efter mannens död) ställs som ägare på.

Den äldsta dottern som hjälper sin mamma att undanhålla sin egen halvsysters bröstarvinges rätt efter sin mördade pappa, rätten som den gode mannen hade sett till att dotterns arv hade förvaltats väl åt henne tills dagen hon blivit myndig. Istället blev hennes lagliga lott som bröstarvinge en stulen och oregistrerad 4-hjuling av märket Gepard LX150-34. Den som senare utmättes av kronofogden den 16 juni 2015, utmättes för sin mammas skulder.

Kronofogdens slutsats över vart miljonbeloppen tagit vägen blir efter att han studerat kontoutdrag från samtliga konton som mamman förfogat över är: ÖVERKONSUMTION av lyxprylar, resor och mat.    


Kan det vara så att den 27-åriga dottern har närmare 3 miljoner skäl att hata sin mamma idag?  

3 miljoner för en student som lever på CSN lån och bidrag i en stämning för att helt otillåtligt hjälpt hennes mamma som bulvan att undanhålla hennes tillgångar från utmätning och för borgenärer som kräver henne på över 2,5 miljoner i konkursboet. Lägg där sedan till det rättsliga efterspelet gällande brott mot brottsbalken som nu den 27-åriga dottern också riskerar att dömas för genom sin medhjälp till grova ekonomiska brott, samt sin egen roll att inte deklarera för de 5,4 miljoner kronor som inflödet av kapital varit på hennes egna konton, samt att med CSN stöd får man knappast ha den inkomsten och samtidigt ha stödet för studier. Återbetalningsskyldig även här?  

 

Så vad känner den 27-åriga dottern idag för känslor till sin mamma?

3 miljoner skäl till att hata, eller endast känna den kortsiktiga kärleken mellan sig själv och sin mamma med minnet av känslan av rikedomen då i stunden de 5,4 miljoner flödade in på hennes konton.

Kan det vara så att den idag 27-åriga dottern har närmare 3 miljoner skäl att hata sin mamma?  

 

 

HÖSTEN 2018 Den minderåriga dottern fyller 15-år. En dag kommer hon få vetskapen om hennes mamma och hennes halvsysters planerade uppsåt att göra henne helt lottlös som hennes pappas enda bröstarvinge. En stulen 4-hjuling som kronofogden mäter ut för hennes mammas skulder. Inte ens den fick hon behålla efter sin mördade pappa. Att hennes lagliga arvslott som enda bröstarvingen uteblev helt finns idag två personer skyldiga till, du som läser detta vet vilka dessa två är.
Snart vet också pappans dotter samma sak som du.

Pappan och hans dotter som han kallade kärleksfullt för ”Pappas Lilla Gris”

 

Finns det då en faderslös  dotter med 5,4 miljoner skäl till att hata, eller blir det mer än så?

  Läs hur det blev möjligt för konkursförvaltaren, borgenärerna, kronofogden och Uppsala Tingsrätt att få vetskap om dessa tillgångar som myglades undan och som aldrig kommit till kännedom om inte ett digert researcharbete till boken gjorts och som jag delade med mig av i brev och mejl. Du läser om det lite kort här:

 BREVEN i avslöjandet den 20 augusti 2017

Dokument om 79 stycken A-4 sidor i ett brev som innehåller en redogörelse om samtliga tillgångar som finns till ett belopp överstigande 10 miljoner kronor. Redogörelsen styrks genom skriftliga bilagor som bifogades i dokumentet. Det 79-sidiga dokumentet sändes per post den 20 augusti 2017 till samtliga femton borgenärerna, de som nu vet att tillgångarna är allt annat än noll kronor! Noll kronor som konkursförvaltarens konkursbouppteckning påvisade att så ska vara sanningen som gäldenären sagt och i edgången svurit eden på som sanning.

Nu är den verkliga sanningen en helt annan!

Kvällen 21 augusti 2017 gick samma dokument iväg per mejl till Konkursförvaltaren, Uppsala Tingsrätt, Kronofogdens avdelning för konkurstillsyn, Ekobrottsmyndigheten, två journalister, samt förundersöknings utredaren på polisen i Västerås och kammaråklagaren i Västerås som sköter utredningen i morden på änkans man.

Sedan augusti 2017 vet polis och åklagaren allt om det ekonomiska som skett efter att mamman släpptes ur häktet. Nu vet dom lite mer om ett eventuellt motiv och ett uppsåt som kan vara den bakomliggande orsaken till att utföra ett mord. 10 miljoner skäl kan finnas!

Sedan juli 2018 vet även utredarna och åklagaren på Ekobrottsmyndigheten om dessa brott, de  som utreder redan flertalet andra ekonomiska brott som mamman är misstänkt för och som tiotalet personer inkallats redan i vittnesförhör om. 

Det här som nu skett med stämningen mot den 27-åriga dottern är bara första steget i de rättsliga processer som nu startat upp det senaste halvåret. Processer som jag är övertygad om kommer leda in i fällande domar som blir kännbart/kännbara fängelsestraff för en/två personer. 

 

Ska bli intressant att följa utvecklingen av denna konkurs nu, när det bara finns en gäldenär som personligen är ansvarig för de brister boet har, för de lögner om tillgångar som undanhållit, för den falska ed som bara en kan straffas för och för den grova oredligheten mot borgenärerna som skett finns nu bara en person som bär det fulla ansvaret över. Men det finns också en bulvan som är medskyldig till att brotten gått att genomföra.   

  

//Stefan//

STEFANDI-OMNIA.COM