Vad är det som gör att en person tar steget till att mörda?

Finns det egentligen ett generellt svar på frågan.

Vad är det som gör att en person tar steget till att mörda?

 

MOTIV, UPPSÅT, PLANERING, HAT, VINSTEN

Om dessa fem ingredienser är receptet till att  making a murderer kan jag inte gå i god för att så vara gällande för alla som tar steget till att gå från en person med ett vanligt namn till att benämnas som mördare, mördaren… Men jag vet att i det så kallade ”HOTELLMORDET”  så är just dessa fem den bärande grunden till skapandet av en mördare, en kvinnlig sådan! Dem är få men dem finns.

Motiv finns inte bara ett av, där i ligger fyra mycket starka motiv.

Uppsåt medvetenheten i det som görs, hur, varför och följden av konsekvenserna som kan bli ett straff eller en vinst. Den riskkalkylen i straffet eller vinsten av att mörda.

Planering Mördaren har under lång tid vid olika tillfällen haft planer på att mörda, planer i hastigt vredesmod, planer i lugnet, planer byggda på hat, övergiven rädsla i ensamheten.

Hat i sveket, i otroheten, i att inte bli älskad, i att han inte längre på något sätt känner lusta över henne.

Vinsten är för henne enorm, ”follow the money” och mördaren har ett och annat att förklara sitt handlande. Att följa pengarna är ett mycket säkert sätt sedan länge att upptäcka spåren efter MOTIV, UPPSÅT, PLANERING och HAT. I VINSTEN ligger mördarens belöning oavsett straff eller friheten.

Vinsten är det i hotellmordet det som gör att personen tar det fulla steget till att bli en  mördare.   

 

//Stefan//