The true story, of the TRUE STORY…

Storyn börjar sommaren 2013, men egentligen mycket tidigare än så!

2013-07-29

Mitt intresse för storyn börjar med en artikel i tidningen VLT (Vestmanlands Läns Tidning). Att en:

”En 51-årig man hittades mördad i sitt rum på Stadshotellet under Power Meet. Det var en anhörig som gjorde den makabra upptäckten söndagen den 7 juli.

Hur blev han mördad?

– Det vill jag inte gå in på.

Syntes det några spår efter strid?
– Det kan jag inte heller säga något om. Vi vill att mördaren ska få berätta, säger Zetterlund utredningsledare vid polisens rotel för grova brott.”
 
Lars LASSE Jinneby 

Den person som i media benämns som ”51-årigman” är Lars LASSE Jinneby, en gift man, egenföretagare inom åkeribranschen och förmodligen pappa till en dotter, som vid tiden för mordet är nio år. Dottern som av sin pappa kallas på ett kärvänligt sätt av honom som ”Pappas lilla gris”.

Pappa och dotter

Det tar inte många dagar innan polisen får ögonen på den huvudmisstänkta personen (nedan nämns som mördaren eller hon och med böjelser som hennes). Utredarna som helt missbedömer hennes kapacitet i att iscensätta scenareor och vilseledande påståenden samt förmåga att påverka vittnen och plantera ut bevis. Mördaren är en slipad bedragare och manipulerande person som aldrig någonsin själv kommer att berätta någonting om den verklighet som finns i mordet som har utförts. Spelar ingen roll om hela mordet har filmats och mördarens handhavande tydligt syns på filmen, aldrig kommer mördaren erkänna eller berätta något av sanningen som då skulle synas på filmen.     

Anstalten Hinseberg 

Tisdagen 2 juli 2013

Den av polisen i Västerås misstänkta mördaren ska den här dagen ha avtjänat hela sitt fängelsestraff på 16 månader på kvinnoanstalterna Båtshagen och Hinseberg, straffet för grova ekonomiska brott, som hon dömdes till år 2011. Slutet av straffet, månaderna april-juli 2013, avtjänas med fotboja i hemmet. Bojan som ska tas av tisdagen 2 juli 2013, men som hon fått avtagen betydligt tidigare utan annans vetskap, det är också den här dagen som Lasse satt som dagen hon ska lämna hans hem för gott och flytta till adressen i Nacka. Lägenhetsadressen som hon sedan år 2006 stått mantalsskriven på. Lägenheten som ägs av hennes äldsta dotter, dottern från ett tidigare förhållande.

Vetskapen om vad som gäller fick hon veta långt tidigare, redan i månadsskiftet oktober/november 2012 undertecknar Lasse skilsmässohandlingarna och delger henne handlingarna under ett besök på anstalten Båtshagen vid tiden för underskriften.

Han uppmanar henne att skriva på och därefter skicka in handlingarna till Uppsala Tingsrätt. Hon ger honom endast som svar att han aldrig kommer gå levande ur deras äktenskap. Svaret bär Lasse med sig som ett obehagligt minne från en person som han nu dumpat, men aldrig kan han tro att han då är gift med en mördare. Aldrig kunde ha tro att han ska mördas! Oron i det hon sa får ändå Lasse att berätta för flera av hans vänner, vid olika tillfällen, att han skrivit på sin egen dödsdom. Inte ens hans vänner tror att det kommer gå så långt, men alla har fel!


Söndagen 7 juli 2013

På förmiddagen söndagen 7 juli 2013 hittas Lars Lasse Jinneby död i rum 419 på Stadshotellet i Västerås. Han har legat död i över 24-timmar med ett buntband i plast hårt åtdraget runt halsen. Som alltid vid mord så är det mördaren som sist ser offret levande och först ser offret död. Där i emellan är oftast mördaren med i hela dödsögonblicket. Mördaren som då genomförde sitt tidigare löfte i hotet om att utträdet i äktenskapet sker endast genom döden. Tills döden skiljer oss åt. 

Frågan är 👇

Vad är hennes motiv till att döda, att bli en mördare?

Tisdag 9 juli 2013 övernattar mördaren hos mannen som jag här benämner som ”Byggaren”. Mannen som vid några tillfällen under åren 2011 och 2012 utför jobb åt Lasse och mördaren, på den fastighet som mördaren ska tvingas lämna om skilsmässan gått igenom som Lasse önskat. Byggaren bor ett par kilometer därifrån tar emot mördaren med öppna armar och ställer inga frågor om det som hänt, snarare tvärt om. Han tar del av den mördade Lasses tillgångar, låter sig bjudas på påkostade utlands resor och fordon som skrivs över på honom av mördaren.

7 augusti 2013 Mördaren köper ett nytt hus kontant med en postväxel samt delbetalar huset med två amerikanska 1950-talsbilar, pengarna kommer helt och hållet från den mördade mannens företag och bilarna från hans dödsbo.  Sammanlagt till ett värde om 1,5miljoner kronor får säljaren av mördaren. Huset skrivs med ägarandelen fördelad med ½ del på mördaren som ägare, ½ del på mördarens äldsta dotter som ägare,dottern från ett tidigare förhållande. Dottern som redan då bor och studerar i Skåne, vilket hon fortfarande gör under dryga sex år. Dottern har aldrig bott eller haft planer på att bo i huset, allt är iscensatt av hennes mamma för att undvika utmätning av fastigheten för hennes miljonskulder.

9 augusti 2013 begravs Lasse 

9 augusti 2013 Lars Lasse Jinneby begravs, mördaren får ej närvara på minnesstundens efter själva begravningsakten i kyrkan. Offrets vänner motsäger sig mördarens medverkan i denna del.

Byggarens båda bilar står uppställda på fastigheten som mördaren köpt. 

Några dagar efter begravningen sesByggaren allt oftare att övernatta hemma hos mördaren i dennes nya hus, hans silverfärgade bilar står parkerade på garageuppfarten.  Byggaren blir medförsäkrad i mitten av augusti 2013 genom mördarens hemförsäkring hos Länsförsäkringar, vilket även hans minderåriga dotter också blir.

Byggaren nyttjar även den mördade Lasses stora verkstadslokal och ställer in sin båt (modell Scarab) för vinterförvaring i lokalen. Lokalen som är belägen på gården och fastigheten som ägs av Lasses dödsbo, men där ingen vid den tiden bor.

21augusti 2013 Den första av tre livförsäkringar betalas ut till mördaren från Förenade Liv som tecknats på Lasse genom en företagsförsäkring i åkeriföreningen.

Stora belopp förs från den mördades företag in via olika bankkonton och slutligen in på konton hos Sparbanken, konton som öppnats i slutet av augusti 2013 av äldsta dottern. Konton som mördaren brukar fullt ut genom bankdosa och kreditkort. Fordon från företag och den mördades privata säljs för flera miljoner, pengar som hamnar på konton som mördaren styr över. Tjugotalet fordon försvinner från dödsboet och företaget. Totalt uppgår införseln på konton i Sparbanken till 5,5 miljoner, enligt kronofogdens utredning av inflödet.  Läs allt som finns om plundringen som mördaren gör i Lasses åkeriföretag efter hans död HÄR

Oktober 2013

Mördaren anhålls i sin frånvaro och grips kort därefter på fastigheten /gården som ägs av Lasses dödsbo. Polisens utredare lurar mördaren till platsen där hon grips och förs till polisstationen i Västerås, där hon meddelas vara anhållen för mordet på Lars Jinneby.

De misstänkta mördaren gömmer sig vid häktningen i oktober 2013

Jag följer vi den tiden dagligen rapporteringen i tidningen VLT, som rapporterar om gripandet och anhållandet. Tre dagar senare sker den första häktningsförhandlingen i Västmanlands Tingsrätt och jag finns på plats. På plats utanför rättssalen finns också fotograferna, in i rättssalen då målet ropas upp går jag, journalisterna och polisens utredare in och bänkar oss. Mördaren förs in genom en bakdörr direkt i rättssalen, väl dold under kriminalvårdens gröna fleecetröja.
 
Dörren in till salen stängs och smattret från fotografernas kameror, som står utanför salen, upphör. Först då lossar kriminalvårdens personal handfängslet och därefter tar mördaren bort fleecetröjan, hela tiden med ryggen vänd mot oss åhörare.

Det är när åklagaren läser upp sitt yrkande som mördaren vänder sig mot oss åhörare, ser på oss alla med en blick och ett hånleende som ingen normal människa ger uttryck för i den situation hon befinner sig i.  Därefter sker förhandlingen bakom stängda dörrar, efter en halvtimmes väntan utanför så öppnas förhandlingen upp igen. Domaren förkunnar att mördaren häktas med fulla restriktioner och att åtal senast ska vara väckt innan 5 november 2013.  

Mördarens ansikte är nu förvrängt till att mer likna ett uttorkat russin och i frustrationen över att inte omgående bli försatt på fri fot gör att mördaren reser sig snabbt och påbörjar att gå/springa mot bakdörren. Allt sker så snabbt att kriminalvårdarna inte hinner med att i första skedet få på handfängslet, utan en av vårdarna tar med kraft tag i mördaren som återplaceras i stolen för att få på sig handfängslet. Mördaren förs ut ur salen samma bakdörr som ingången skett genom och återförs till häktet. Där får hon besök i cellen av en psykolog som gör bedömningen att hon ska hållas under uppsyn var 15 minut det första dygnet och därefter ska en ny bedömning ske.

Åklagaren och poliserna ser mer än nöjda ut där de står i grupp utanför rättssalen och diskuterar och därefter hamnar i journalisternas armar. Själv har jag kvar mördarens iskalla blick och hånleendet i minnet då jag sätter mig i bilen på väg hem till Norrköping. Redan där och då vet jag att mördaren vet något som inte polis eller åklagaren har kännedom om ännu. Jag bestämmer mig i bilen att skriva en bok om mordet och mördaren, att det kommer bli en lång historia är jag väl medveten om redan då.

Jag visste redan dag ett att

Researchjobbet kommer bli krävande och långvarigt, att det säkerligen kommer ske hot och oförklarliga saker kommer ske runt och kring mitt liv. Sådant som mördaren ligger bakom, jag visste det redan då och jag vet idag att jag haft rätt hela vägen, från dagen då mördaren häktades första gången, 18 oktober 2013.

Mördaren överklagar häktningen till Svea Hovrätt, som går på Tingsrättens beslut och fortsatt häktning med fulla restriktioner är det som gäller. Mördaren häktas därefter ytterligare vid två tillfällen skäligen misstänk för mordet, vilket är den högre graden av misstanke vid häktning.

I början av december 2013 beslutar åklagaren sig för att inte väcka åtal då utredningen inte kunnat uppnå till tillräckliga skäl för åtal. Åklagaren kan inte på objektiva grunder förvänta sig en fällande dom, det vill säga att rätten kommer att finna att det är ställt utom rimligt tvivel att mördaren gjort sig skyldig till vad åklagaren har lagt vederbörande till last.

Åklagaren gör i detta läge en rätt bedömning enligt min mening,eftersom det sannolikt hade blivit en friande dom.

Åklagaren tar beslutet att släppa mördaren omedelbart på fri fot och därefter, för stunden, lägga ned förundersökningen om mordet på Lars Lasse Jinneby.  Mördaren gråter ut i EXPRESSEN om de ynka 90 000 kronor hon får som ersättning för att hon suttit häktad.

Hur kunde det bli så?

Mordet sker mitt i semestertider (juli månad),på rättsmedicinska i Uppsala får två helt oerfarna AT läkare uppdraget att sköta obduktionen. Detta sker den 10 juli 2013, uppdelningen är den att en av AT läkarna är ansvarig för undersökningen och den andre är assisterande. Vid tiden för obduktionen ska man beakta att utredarna från stunden då Lasse hittades på söndag förmiddag gick de in med inställningen att det är ett tragisk suicid händelse, ett självmord.

AT Läkare är: Allmän Tjänstgöring som är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet. Allmäntjänstgöringen kompletterar grundutbildningen så att läkaren ska få den praktiska erfarenheten som krävsför att bli en fullgod läkare, oavsett yrkesinriktning.

En läkare som Ej färdig utbildade, får ansvaret!

Av obduktionsrapporten går det att utläsa att AT Läkaren tillsammans med den assisterande AT kollegan inte alls klarar av sitt uppdrag till fullo på två mycket viktiga punkter som ska ligga som grund för en bra mordutredning.

1) Tiden för dödsfallet sätts till tiden då Lasse hittas av mördaren på söndag förmiddag runt ca kl 09,30–10,00. Detta är ca 30 timmar senare än då döden inträffade. Mordet sker natten mellan fredag-lördag 5–6 juli 2013 mellan kl 03,15–04,00.

2) Dödsorsaken är strypning med ett buntband i plast som hårt dragits åt runt halsen. AT läkaren och dennes assistent klarar inte av att avgöra vem som dragit åt buntbandet, om det är Lasse själv eller om det är en utomstående, en mördare.

Vad jag kommit fram till i mitt researcharbete, gällande att fastställa dödens inträde är för en yrkeserfaren rättsläkare ganska enkelt då han/hon står inför en för övrigt intakt kropp framför sig där inget våld mot kroppen skett, förutom strypningen. Med hjälp av att trycka med ett finger på någon av likfläckarna (blå/röda till färgen) som då färgas vita och därefter släppa på trycket så återgår fläcken/fläckarna till den blå/röda färgen. Genom att mäta den tid återgången tar kan en erfaren rättsläkare avgöra dödens inträffande med ett spann om 2–4 timmar.

Enligt en av Sveriges mest erfarna rättsläkare och en av Sveriges i särklass bästa mordutredare så ska en rättsläkare i en mordutredning klara av att fastställa en tid som är mycket mer precis, än 30 timmars marginal. Det gäller att kunna binda en mördare till platsen under den tid döden inträffar. Detta klarar inte AT läkaren tillsammans med assistenten av.

Mitt konstaterande är:

Det är heller inte en svår bedrift att redogöra för en erfaren rättsläkare om det är ett självmord eller ett mord. Hittas den döde naken, så är det mord, enligt Sveriges mest erfarna rättsläkare och Sveriges i särklass bästa mordutredare. En rättsläkare i en mordutredning ska med ganska god precision dessutom kunna avgöra genom att se på vinkeln där låshylsan på buntbandet sitter placerat på halsen och trycket som bandet dragits åt med, om personen själv liggandes på rygg dragit åt bandet eller om det är en person som från sidan om offret ståendes eller sittandes bredvid eller sittandes på offrets bröstkorg rakt framifrån dragit åt bandet. I detta fall en högerhänt mördare.

Som dessutom enligt NFC (Nationellt Forensisk Centrum) undersökning av buntbandet fått fram att mördarens fingeravtryck och dna finns på bandet som Lasse strypts med. Att mördarens fingeravtryck finns på buntbandet, har mördaren gett en förklaring till hur dessa kom dit. En förklaring som en erfaren rättsläkare ska kunna klargöra som mycket tvivelaktig och osann verklighet om erfarenheten funnits i att bedöma kraften och placeringen av låshylsans läge på halsen.

Rum 419, innanför denna dörr sker mordet 

Mördaren har på mordplatsen först skapat ett scenario på platsen så att allt som skett i rum 419 ska se ut som ett rånmord. Mördaren berättar tidigt (samma dag offret hittas) för polisen att mordoffret (Lasse)tidigare samma vår varit med en vän på en motorcykel träff i Polen och där gjort narkotika och doping relaterade affärer som spårade ur. Så troligen har polackerna nu hämnats.

Plånboken och hans mobiltelefon låg slängda direkt innanför dörren så att kredit kort låg direkt på golvet. Offrets märkesklocka och kraftiga guldkedja till ett värde om ca 150 000 – 190 000 kronor saknas i rum 419 då han hittas.

Klocka sitter på armen några timmar innan han mördas!

Klockan och kedjan som han senast kl. 03,00 fredag natten mot lördag av flera vittnen sägs haft på sig då han gick in och befann sig på hotellet. Och dessutom haft på sig under hela fredagen 5 juli 2013, vilket styrks av 12 stycken fotografier på Lasse tillsammans med sina vänner. Foton som jag fått tagit del av, där både klocka och halskedja syns på flertalet av bilderna.

Lasse samtalar med en vän på grillkvällen den 5 juli 2013 då även mördaren finns med i samtalet. På Lasses vänstra arm syns klockan sitta stadigt.  

29 juli 2013

Skrivs obduktionsrapporten ut på papperskopia av AT läkaren som utförde obduktionen. Utskriften finns då på rättsmedicinska i Uppsala, försedd med förundersökningssekretess i en mordutredning.  

Samma dag (29 juli) beger sig mördaren till Rättsmedicinska i Uppsala där hon genom sin förmåga att kunna manipulera och gråtandes får en sommarvikarierande vaktmästare (som är pensionerad) att lämna ut en kopia av obduktionsrapporten. Mördaren får då tillgång till uppgifterna att rättsläkaren varken kan avgöra tiden för dödsfallet och ej heller dödsorsaken (självmord eller mord) mordet kan inte styrkas utan rimligt tvivel i en rättegång. Polis,åklagare och rättsmedicins chefen i Uppsala ställer sig väldigt oförstående och ovetandes till mitt påstående att mördaren den 29 juli 2013 fått en kopia på ett dokument som ligger under förundersöknings sekretess. Mördaren sitter i och med detta med facit i handen under alla förhör som hölls under häktningstiden. Svaren mördaren gav på utredarnas frågor blev att Lars Lasse Jinneby tagit sitt liv och därmed är hon oskyldig.

Obduktionsrapporten visar mördaren upp veckan innan begravningen av Lasse för sin mamma, för sin syster, för sin bror och för många fler. Till och med för Lasses vänner och anställda.

Allt för att bedyra sin egen oskuld, men det står inte att det är ett självmord, det står att de inte kan avgöra om det är ett självmord eller om någon utomstående utfört gärningen och strypt offret.

Så det råder inget som helst tvivel om att hånleendet mördaren uppvisar under häktningsförhandlingarna ligger i mördarens vetskap om det som inte utredarna och åklagaren vetat om, att hon redan har vetskap om vad som står i rättsläkarrapportern. Jag fick fram denna faktiska händelse efter mycket grävande och då jag ställde chefen på Rättsmedicin inför den vetskapen att det fanns ett vittne som varit med mördaren på platsen då hon fick ut papperskopian i handen av vaktmästaren på rättsmedicinska i Uppsala. Då etkände chefen detta felaktiga förfarande som skett där i Uppsala.

En rapport som mördaren och dennes advokat först då ett åtal väcks ska få den vetskapen genom att delges förundersökningen.

Åtal har aldrig väkts!

KLARGÖRANDE

Polisen i Västerås och åklagaren som ansvarat för förundersökningen har offentligt gått ut och sagt att materialet som de sitter på ansågs år 2013 inte kunna leda till en fällande dom. Dock kan förundersökningen när som helst öppnas upp, då mord ej preskriberas.

Internt i mina samtal med utredarna och åklagaren sägs följande:

”Polisiärt är mordet helt utrett och klart, vi vet vem mördaren är men saknar den där sista pusselbiten som leder till en fällande dom.”

Vad kände utredarna år 2013 inte till?

 1. Att mördaren lämnat in offrets klocka på en pantbank i Krstianstad redan i oktober 2013.
 2. Att mördaren lämnat in offrets halskedja på en pantbank i Stockholm redan i oktober 2013.
 3. Att mördaren hade tillgång till flera ”hemliga” bankkonton som hennes äldsta dotter öppnat åt sin mamma.
 4. Att två av tre livförsäkringar var förfalskade.
 5. Att mördaren lyckats komma över den sekretessbelagda obduktionsrapporten i juli månad 2013.
 6. Att mördaren hämtar ut offrets klocka från pantbanken i Krstianstad i februari 2014.
 7. Att mördaren hämtar ut offrets halskedja från pantbanken i Stockholm i februari 2014.
 8. Att offrets klocka påses av kronofogden hemma hos mördaren i ett vitrinskåp i juni 2015 i samband med en utmätning.
 9. Att vid en husrannsakan (då mördaren grips) i februari 2019 påhittas i mördarens filofax ett värderingsintyg på den mördade mannens klocka. Ett intyg som utfärdats lång tid efter mannens död sommaren 2013.
Hinseberg

Rykten som går, bekräftas som sanning efter byggande av förtroende…

Ryktet går snabbt runt på flashback att mördaren under sin tid på anstalten Hinseberg skapat sig vänskap på platsen med två kvinnor som avtjänar livstidsstraff för dubbelmord på deras nära anhöriga och vänner. Kvinnorna satt på samma avdelning som mördaren. De är då dömda för tre mord, två mord för Kvinna A och ett mord för Kvinna B som tidigare avtjänat straff för ett mord några år tidigare och ett mordförsök. Tre av de fyra morden har skett genom strypning, rykten gör gällande att mördaren fått tips av en eller av båda dessa kvinnor hur hon ska strypa sin man.

Och jag ville absolut veta mer än det som ryktet sa, jag ville veta sanningen!

Vilka är då kvinnorna?   

Kvinna A läser du mer om HÄR

Kvinna B läser du mer om HÄR

Kvinna A och B sitter på samma avdelning som mördaren på Hinseberg under perioden från 17 oktober 2102 till den 6 mars 2013. Den 6 mars 2013 tvångsförflyttas mördaren in till den mer hårdbevakade låsta avdelningen Boken, avdelningen där stökiga intagna sitter helt isolerade från varandra. Mördaren blir sittandes på avdelningen Boken fram till mitten av april 2013. Mördaren begärde själv att få sitta kvar på avdelningen tre veckor längre tid än tvångsförflyttningen avsåg som säkerhetsåtgärd från anstaltens beslutsfattare.  Begäran sker för hennes egen säkerhet eftersom hon gett sig på helt fel person genom olika form av hot inne på den tidigare avdelningen Almen. Nu är hon själv och hennes familj utsatt för hot av den livstidsdömda medfången A, så hon kräver att få stanna kvar på isoleringen den sista tiden av straffet.Och därefter i friheten begär hon skyddad identitet för sig och sin dotter.

Hur tänker jag då gå vidare?

Jag inser att jag måste ta mig in dit för att få vetskapen om ryktet stämmer, måste bygga ett förtroende för hon som aldrig ger någon sitt förtroende. Sveriges farligaste kvinna, Kvinna B, hon som är ett bra exempel på den värsta seriemördaren vi har i vår kriminalhistoria, säger Leif GW Persson. Det är Svarta Änkan jag vill ska berätta personligen för mig det som hänt innanför staketen och låsta dörrarna på Sveriges högst säkerhetsklassade fängelse för kvinnor. Hon som även blivit förhörd av utredarna om mordet på Lasse Jinneby, efter att mördaren skrutit för andra om deras vänskap inne på Hinseberg.

För polisens utredare blev förhöret 1,5 timmar av tystnad, Svarta Änkan sa inte ens sitt namn till dem. Hade poliserna förväntat sig något annat egentligen? Att de skulle möta en golhöna som tjallar för polisen, knappast!

Ett av flertalet möten inne på Hinseberg under perioden september 2016 till oktober 2017. Med Svarta Änkan, blev drygt hundratalet timmar och över 400 st  A4 sidors brev från henne. 

Efter dryga två månaders  uppbyggande av förtroende via brevväxling så kom då hennes fråga. Svarta Änkan frågar mig om jag kan tänka mig att besöka henne. Hon frågade mig, och då plötsligt är jag inne dit jag ville komma in!

Första besöket:

 I september månad 2016 ringer jag på knappen vid ståldörren in genom dubbla höga staketen som är taggtrådsförsedda i toppen, jag går femtio meter över gården, in genom första dörren till centralvakten som klickar upp låset. Lämnar ifrån mig körkortet, låser in klocka, nycklar, plånbok och mobilen i värdeskåpet. Läser instruktionerna på väggen vad som väntar i nästa rum. El-låset på dörren till nästa rum klickar till och jag kan gå in. Ett tiotal klädskåp i plåt med tillhörande lås är till för att hänga av sig ytterkläderna i. Jacka, skor och väskan, jag låser skåpet stoppar nyckel i fickan och sätter mig på den röda 2-sitts soffan enligt instruktionerna och stirrar på dörren rakt fram.Fem minuter går och inget händer.    

”Välkommen in”, sprakar det från en högtalare i taket samtidigt som el-låset klickar till och dörren går att öppna till nästa rum.

En metall säkerhets båge ska jag passera in igenom, en sådan som finns på flygplatser. Men först måste jag plocka av mig skärpet, halskedjan, ringen, kollegieblocket och pennan allt läggs i en grå plastlåda som sedan körs igenom en röntgen. Jag får nu order i högtalaren att gå igenom bågen och den lyser grön. Plockar upp allt i plastlådan, får lägga halskedjan, ringen, kollegieblocket och pennan i en ny låda som sedan skjuts igenom den bepansrade väggen av glas där tre kriminalvårdare står bakom som sitt skydd mot mig. Det som skjutits i lådan genom väggen kontrolleras nu manuellt av en av vårdarna som nickar till en av sina kollegor som trycker på en knapp så att en grön lampa vid den bepansrade dörren lyser samtidigt som el-låset klickar till och rösten igen sprakar till i högtalaren, ”Välkommen in”.

Jag går in, sätter på mig bältet, ringen, och halskedjan. Får tillbaka kollegieblocket men får inte ta med min penna in, utan får låna en penna av kriminalvården. Ett dokument läggs fram där mitt namn står skrivet med personnummer och Svarta Änkans namn. Jag skriver på avtalet att jag på egen risk, och att jag lovar att följa anvisningarna som gäller med att låsas in i ett besöksrum med en intagen. Jag skriver alltså på att jag godkänner att bli inlåst helt ensam med personen som Leif GW Persson anser är Sveriges farligaste seriemördare, den värsta seriemördaren vi har i våran kriminalhistoria. Kvinnan som bara mördat män!

Två vårdare visar mig vägen ut genom en ny dörr, jag kommer ut i en korridor där det mitt på golvet står en knähög träpall som jag får sätta mig på. Några meter därifrån står en annan vårdare med en schäferhund i koppel. Får frågan om jag är hundrädd, svaret blir nej och han släpper hunden lös. Jag ska bara sitta helt still, får inte röra hunden. Allt är över på mindre än två minuter. Hunden har av visiterat mig från narkotika och jag är grön för att ledas vidare in till besöksrum nummer två.

Rummet är nio kvadratmeter, en säng, tre fåtöljer, ett runt soffbord, en toalett och duschutrymme, alla persienner nedfällda och går inte att fälla upp. Det är instängt!

Får anvisningar om vart larm knappen sitter om något händer så skulle de vara på plats snabbast möjligt. ”Nu ringer vi ner henne, hon är här om tio minuter”. Vårdarna lämnar rummet och jag hör hur låset vrids om och jag sitter inlåst och ser på klockan som sitter på väggen att den är 16 minuter över 13. Drygt en kvart har hela processen tagit och jag väntar nu på vårt första möte, det som inte blir det sista!
Under 16 månaders tid, två till tre gånger i månaden, dryga hundratjugo timmar har jag suttit inlåst med Svarta Änkan, Sveriges farligaste kvinna den värsta seriemördaren vi har i vår kriminalhistoria. Och hon har valt att berätta,berätta allt. Så mycket mer än vad ryktet sa, fick jag vetskap om!

Är hon nu en golhöna?

I slutet av 2017 så avslutar jag mina besök och kontakter med Svarta Änkan för gott. Det finns en anledning till att så sker. Mer om skälet kommer du att kunna läsa om i romanen som jag ska skriva och som fått titeln Latrodectus Mactans Killing Queen. Tankar och personliga upplevelser för mig som författare i mitt mötet med Sveriges farligaste kvinna, en seriemördare som erkänner ett nytt mord under våra samtal.

MORDHOTAD

Onsdag 7 december kl. 15,45, knackar det på dörren till besöksrum nummer 1 på anstalten Hinseberg. Besökstiden är slut,dags för mig att säga hej då till Sveriges farligaste kvinna som jag denna dag och många dagar innan denna dag och många dagar efter denna dag sitter på enmeters avstånd ifrån vid varje tillfälle i 165 minuter inlåst i rummet. Kl.16,02 öppnas sista grinden ut i friheten för mig och jag går mot parkeringen efter att gått igenom flera säkerhets slussar där innanför stängslen och dörrarna då jag får tillbaka mina skor, jacka, väska, plånbok, nycklar, telefon och körkort.

Nöjd med besöket denna dag sätter jag mig i bilen och åker in till samhället Frövi, sätter mig på kaféet och skriver ned allt som vi pratat om denna dag där inne i rummet. På samma sätt som jag alltid gör efter besöken, sätter mig på kaféet eller på Dinners i Arboga.

Nästan framme i Vemdalsskalet 

Ställer in gps; n på Rättvik och kör nordväst över för en research resa till Härjedalen och då Vemdalen närmare bestämt Vemdalsskalet. Övernattar i Rättvik på Bruntegården, åker vidare torsdag morgon över Mora, Orsa och Sveg innan jag är i Vemdalen. Har aldrig tidigare varit där, så jag tar mig en rundtur på orten fram tills att mörkret tar över och jag checkar in på Hotell Hovde där jag ska bo fram till och med lördag.Torsdagskvällen avnjuter jag en god middag på hotellet och går därefter upp på rummet och förbereder fredagens researchjobb. Filmning och fotografering av platser där händelser i min bok utspelar sig. Jag har än så länge ingen vetskap om att de är här, vilket jag egentligen faktiskt skiter i om så är fallet. Det är ju inte dem som personer jag är där för, jag är där för att se och dokumentera platserna och inte personerna.

Fredagen 9 december 2016 kl. 14,01, en 4-hjulig motorcykel kommer i hög fart  sladdande framför min bil som jag precis har parkerat, utanför Hovde Hotell Vemdalen, VEMDALSSKALETS Torg.

Det ÄR här och nu jag ska tystas!
 
Fredag 9 december Efter frukosten bär det iväg ut för att reka och snön har börjat falla ymnigt. Besöker först Vemdalen och pratar samtidigt med några ”infödingar” där som lämnar värdefull information om platserna men även om personerna. Jag drar mig vidare upp mot Vemdalsskalet igen och åker på Gamla Landsvägen och får då vetskapen om att de är här på plats, vilket jag inte gör någon affär av mer än att jag passar på att filma och fotografera platsen inifrån bilen. Så den saken är avklarad.

Klockan har passerat halv två och jag börjar känna mig sugen för en lunch, matstället jag känner till är då hotellets restaurang. Så jag åker tillbaka till hotellet och parkerar bilen utanför hotellet. Går mot entrén, ser och hör den 4-hjuliga motorcykeln kommande i hög fart in på parkeringen, men mer än så väcker det inte mitt intresse för en person, enligt min mening beter sig så urbota omdömeslöst åt som förare av motorcykeln. Ett barnsligt beteende som endast är avsett för att påvisa hans duktighet i att sladda, min världsbild är större än så. Att imponeras av sådant jag själv gjorde som 16–17-åring, känns inte aktuellt att lägga min tid på nu som 52-åring. Så jag fortsätter att gå för att äta min lunch då jag hör en mansröst bakom mig skrika mitt namn, skriket får mig att stanna upp och samtidigt vända mig om. Då ser jag en två meters ”man” (läs jätte bebis) i en typ av kamouflage overall som barn brukar ha på vintern när de leker i snön. Han närmare sig snabbt bakifrån. I högerhande har han ett fast grepp om sin integral hjälm, handen som är något höjd i en förberedelse för en attack eller försvar. På två meters håll början hans hot om att döden är nära mig nu. ”Hot om att om jag inte själv ramlade på platsen och slog ihjäl mig så kunde han se till så att jag slogs ihjäl av honom där på plats.” Samtidigt som han framför hoten höjer han handen med hjälmen i till strax över sin egen axel. Vilket gör att jag själv tar två snabba steg fram mot hans höjda arm för att minimera kraften i ett kommande slag till minimal.

Jag förklarar för mannen, som jag då förstår är”Byggaren”, att min rädsla för honom är likställd med noll och att jag inte har tid att ödsla mer tid på honom denna dag. Det han då kommer sig för är att plocka upp sin mobil för att fota mig på plats. Min fråga då blir om han önskar att jag ska se rädd ut på bilden så att han kan visa mördaren att han skrämt skiten ur mig, eller om jag ska se arg ut, men jag väljer hellre att le på bild. Vilket jag sa att det är den bild han får ta, en leende författare som han själv försökt hotat till tystnad. Så här blev bilden, en bild som han själv dekorerat och skickade långt senare på sms i oktober 2018, då han igen ville försöka skrämma mig.

Ett leende stör mer än ilska

Jag går omgående in på hotellet äter min lunch och går sedan upp på rummet, tar lite bilder från hotellets fönster och in på gymmet där Byggaren har gått in för att träna. Lägger upp bilderna här på min blogg med texten om att mannen på bilden nyss hotat att slå ihjäl mig. En form av livförsäkring för mig där och då.

För att slippa få bilen sönderslagen så göms den undan på en skyddad plats i Vemdalen fram tills att jag ska åka därifrån. Mycket riktigt så kommer Byggaren samma natt mitt i natten till parkeringen utanför hotellet för att leta efter min bil. Varför han gav sig ut mitt i natten, vet bara han. Jag kan bara ha mina aningar med syftet av hans letande på sin gula motorcykel. 

Lördag förmiddag 10 december lämnar jag Vemdalen och åker hemåt, tar vägen över Järvsö där jag någon mil innan Järvsö skickar följande sms till Byggaren.  Klicka på bilderna så blir dessa läsbara:

Klicka på bilden för större format
Klicka på bilden för större format
Klicka på bilden för större format
Klicka på bilden för större format

Sms:et som i stort sätt går ut på att jag inte på något sätt accepterar hans beteende med framförandet av hot, att dessa omgående ska upphöra på alla sätt, att han aldrig mer på något sätt tar kontakt med mig, att han inte ens svarar på sms:et för då kommer det få stora konsekvenser för honom. Med vetskapen om allt som jag fått fram i mitt researcharbete om hans sambo mördaren så har jag givetvis även graverande uppgifter om honom också.

Uppgifter som kan av mig läggas fram till olika myndigheter så att hans liv ekonomisk krossas helt. Du läser mitt sms i sin helhet här ovan genom att klicka på bilderna.

Min förhoppning med sms:et är att en klok människa omgående aldrig mer ta kontakt eller på något sätt framför fler hot, men Byggaren är inte en klok person.

Polisen i Norrköping 

Hot och hatbrott på olika sättstartar då i december 2016 och pågår sedan under närmare två års tid. Hot som kommer till mig direkt, men även till arrangörer av olika event där jag ska medverka. En inbokad operation av min fot försöker mördaren att ställa in genom att falskeligen utge sig för att vara min sambo. Familjemedlemmar utsätts för hot osv.  5 oktober 2018 har jag fått nog av Byggaren och mördaren. 7 oktober 2018 kliver jag in på polishuset i Norrköping där jag polisanmäler honom och mördaren för samtliga hot han framfört till mig och min familj under perioden 9 december 2016 till 5 oktober2018. Samtliga hot finns mycket väl dokumenterat på ett USB minne fyllt med bevis som polisen får del av i samband med förhöret om hatbrotten, hoten etc. som Byggaren och mördaren står som avsändare bakom.       

USB minne fyllt med bevis

Torsdagen 18 oktober 2018 är dagen då ”bollen kommer i rullning” som jag tidigare lovat byggaren i sms. Först lämnas bevisning gällande mördaren och dennes framfart i ekonomiska brott och mordet. Se filmen som filmades dagen då bevisningen i den delen överlämnas i Stockholm. Vilket är på dagen fem år efter att hon häktades första gången för mordet.

Se filmen om bevis till åklagaren, polis och SBE 

Därefter tar jag mig till Skatteverket, där överlämnas allt material som jag har gällande Byggaren och hans enskilda verksamhet som näringsidkare till Skattemyndighetens enhet SBE (Skatte- Brotts Enhet).

Enheten som omgående påbörjar utredningen mot Byggaren och hans verksamhet som kantas sedan många år av undanhållande av skattepliktiga inkomster och felaktiga avdrag samt momsfiffel.

Han uppger en årlig taxerad inkomst under flera års tid som enligt Kronofogden, Uppsala Tingsrätt, Svea Hovrätt och Skatteverket understiger lägsta beloppet för existensminimum till egen försörjning, då är det knappast smart eller ens ekonomisk möjligt att köra runt i olika sportbilar som Porsche eller Ferrari. Bilar som enskilt haft inköps värden på upp mot 900 000 kr stycket. Då går det inte att köpa olika motordrivna fordon för beloppet 1,7 miljoner på mindre än åtta månaders tidsperiod och samtidigt betala skatt med 374 kronor undersamma period utan att väcka myndigheternas misstänksamhet.

Sveriges Rikes Lag 
fick då göra sitt

MÖRDAREN GRIPS!

Efter två veckors spaning slår polisen till mot bostaden där Byggaren ligger och sover och dit mördaren kommer straxt efter klockan åtta en februari morgon år 2019. Efter att hon avslutat sitt nattpass i hemtjänsten i Västerås grips hon på garageuppfarten i anslutning till bostaden och sätts omgående i en civil polisbil som kör henne till polishuset/Kronobergshäktet i Stockholm. Samtidigt genomförs en gedigen husrannsakan i bostaden där kassaskåp borras upp, dokument påhittas etc. Bland annat hittas en lista på tiotalet mejladresser ihop med lösen i andra personers namn (två av dessa falska mejlkonton är i mitt namm), som hon använder sig av.

Material som ligger till bevis och styrker de bevis som jag tidigare inlämnat till åklagaren på USB.

Mördaren häktas i Nacka Tingsrätt för de ekonomiska brotten i och kring mordet, en kvarstad utdöms på samtliga tillgångar som mördaren förfogande över. Närmare 8 miljoner kronor. Medskyldiga och misstänkta i de grova ekobrotten i och kring mordet blir den äldsta dottern och Byggaren som båda två blir åtalade för grova ekonomiska brott ihop med mördaren i Nacka Tingsrätt. Mördaren kvarsitter i häktet fram tills att dom meddelas i juli 2019. Domen på två år och sex månaders fängelse samt kvarstad på hennes tillgångar på närmare 7 miljoner kronor. Åtalet mot Byggaren läggs ned i anslutning till rättegången, då byggaren väljer att själv vittna under ed mot hans sambo mördaren. Dottern klarar sig med nöd och näppe ifrån ett straff.

Jag bevittnade endast två dagar i rätten av de totalt fjorton dagarna i Nacka Tingsrätt. Båda dessa dagar fick mördaren spel, pekandes på mig och gråtandes skrikandes framför hon, vid de två tillfällena, sin väl inövade replik och dramaturgiska skådespel:

”Han där, den där författaren Stefan Di-Omnia har förstört mitt liv och hela min familjs liv…snyftandes och torkande av frampressade tårar.

Jobbet med boken flyter på hela sommaren och releasefesterna för pappersformaten sv boken sätts till 8 oktober i Norrköping och 9 oktober i Stockholm.

Mördaren försatt på fri fot, domen står fast!

Samma dag som sista rättegångsdagen avslutas i slutet av juni 2019 försätts mördaren på fri fot, trots att åklagaren yrkar på fyra års fängelsestraff för de grova ekonomiska brotten i och kring mordet.

19 september 2019, jag blir förföljd av mördaren!

Torsdag kväll den 19 september passerar jag med bil igenom Enköping på väg hem till Norrköping, efter att jag varit på besök på tryckeriet i Falun och tittat på när min bok tillverkas. Jag blir uppmärksam på att en bil förföljer mig genom Enköping, utan att veta vem förföljare är bestämmer jag mig för att ändra färdväg. Kör två varv i en rondell och efterföljaren gör så också, jag fortsätter ut på motorvägen E18 mot Stockholm och så gör även efterföljaren.

Min plan blir att lura in föraren av bilen i ett återvändsgränd i Husby, allt för att jag ska kunna få vetskap om vem efterföljaren är. Jag känner till vissa delar av Husby och speciellt där platsen blir till en fälla som inte går att köra sig ur. Samtidigt som denna katt och råtta lek pågår har jag en journalist med mig på telefon i ett samtal för att dokumentera allt som sker live. Min plan lyckas perfekt.

Föraren kör rakt in i botten av fällan, och det är bara att konstatera att det är mördaren. Jag öppnar min dörr,kliver ur bilen och börjar röra mig runt den röda lilla bilen och fotograferar mördaren som försöker gömma sig bakom sitt utfällda telefonskal. Jag säger högt:

” Det kunde man ge sig fan på att det var du din dumma djävul!”

Jag hoppar in i min bil och tar mig mig därifrån samtidigt vill journalisten på telefon få ta del av bilderna, vilka jag skickar över då jag stannar på parkeringen vid Solvalla. Bilder som omgående läggs ut i digitala utgåvan av tidningen VLT ihop med artikeln ”Författaren förföljd av misstänkt mördare…”


Gällande boken så är nu utgivningen av boken spikad. 10 september 2019 släpps två upplagor: Hårdbunden upplaga och storpocket upplaga. Sista veckan i september 2019 släpps ljudboken som då kommer att kunna lyssnas på där ljudböcker går att ladda ner.

Mer om utgivningen, förbokning och bokrelase av kriminalromanen KATTSTRYPAREN Rum 419 finns att läsa om på förlagets hemsida EASTFORLAG.COM   

Vill du hålla dig lite mer uppdaterad i det som sker i nuet och tidigare har skett gällande mordet på Lars Lasse Jinneby, så gör du det i Flashback tråden som du läser HÄR.

Söndag kväll 22 september 2019

Jag blir brutalt överfallen och misshandlad med batong av en maskerad torped.

Söndag kväll får jag ett samtal där en person (man) säger sig ha kört på min bil i garaget och vill att jag kommer ned så vi kan skriva papper.

Väl nere i garaget kunde jag konstatera att ingen person fanns där, jag hör steg av någon som springer och vänder mig halvt om och ser en svartklädd, maskerad person med en batong i handen, första slaget med full kraft tar i bakhuvudet och ett sår öppnas upp. Jag får ta emot fem batongslag i huvudet och två på kroppen. Intalar mig själv hela tiden under överfallet: ”gå för helvetes inte ned nu, stå upp för faaan”

Då nästsista slaget slår av näsbenet och okbenet under vänster öga blir jag förbannad och stirrar honom i ögonen och går emot honom och skriker: ”ditt fega jävla kräk…” mitt mål är att dra av honom rånarluvan. Han backar samtidigt som han slår ett backhand slag med batongen som träffar mig i pannan, men jag fortsätter framåt för att få av luvan. Han vänder sig om och springer ut ur garaget och uppför garagenedfarten, försvinner bort i mörkret.

Efter några dagar på sjukhus så kommer jag hem och får personskydd av polisen. De avråder mig från att genomföra bokreleserna och inbokade signeringsuppdrag. Jag vägrar ställa in releasefesterna, utan de genomförs med utökat skydd och säkerhet. Dock ställs flertalet av signeringarna runt om i Sverige ställs in.

Förundersökningen om överfallet läggs ned då det saknas utredare pågrund av många grov våldsbrott i Norrköping, mord och sprängningar samt att de inte hade så mycket material att gå på…

Torpeden kontakter mig!

I februari 2020 inkommer ett krypterat mejl från en person som säger ha uppgifter om en person han kallar för AA. Uppgifter angående överfallet på mig och hur det gått till och att AA är den som hjälpt mördaren och förmedla uppdraget till torpeden att tysta mig för 183 000 kr som mördaren erbjöd sig betala. I samma stund får jag se hos polisen tre övervakningsfilmer från en matvarubutik i Stockholmsområdet där kontantkortet har laddats på. Kortet med numret som ringde ned mig till garaget. Min mejlkontakt med det krypterademejlkontot fortsätter i över en månad, polisen har fullständiga insyn i hela den här kontakten.

Tillslut visar det sig att torpeden har blivit blåst av mördaren, hon blåste torpeden för det utförda jobbet, personen bakom mejlkontot är den lurade torpeden som ville berätta allt och hur det hela gått till för mig. Han riskerar att dömas till ett fängelsestraff på 5-10 år för något han utfört men inte fått betalt för.

Jag uppmanar honom att gå till polisen och anmäla sig själv eftersom ärendet ska tas upp på efterlyst och han då säkerligen skulle identifieras av tittarna.

Mordet och överfallet togs upp i senaste avsnittet av Efterlyst den 21 maj 2020

Precis som jag anade så blev mannen på filmerna identifierad av Efterlyst tittare. Märkligt att gå in i en ICA butik omaskerad i samma kläder och skor som används vid överfallet 13 dgr senare. Helt enkelt en Amatör! Bilden är en screenshot så därför dålig kvalitet

Vad händer nu?

 1. Utredning gällande överfallet pågår, beställaren och utföraren riskerar vid fällande dom 5-10 års fängelsestraff.
 2. Mördaren avtjänar fängelsestraff för ekobrotten i och kring mordet och kan tidigast släppas i början av juni 2021.
 3. Kalla fallgruppen jobbar på att lösa mordet med hjälp av de uppgifter som inte fanns tillgänglig år 2013.

The true story of The TRUE STORY

Kan nästan kallas för den oändliga historien, för när tar den slut?

R.I.P Lasse

DET SKRIVNA ORDET får ALDRIG TYSTAS!

NEJ❗det blir ingen uppföljare.

// Stefan //

STEFANDI-OMNIA.COM