Sådan känsla det är…

När första återkopplingen sker från redaktören och språkgranskaren som jobbat med delar av mitt manus.

Redigerat manus = Prolog och kapitel ETT

Prologen och kapitel ETT har jag idag högläst och känner ett oerhört text- och läs- flyt. Grymt nöjd med den första genomarbetningen av texten, det här känns gött det här!

//Stefan//

STEFANDI-OMNIA.COM