Chefsåklagare EDWARD BENKERT styr Nackas rättsväsen med stenhårda nypor. Men har en akilleshäl som blir förödande…

Åklagarens fallenhet för kvinnor på båda sidor om lagen frångår hans eget rättspatos, då brottsoffer eller åtalades fruar/sambos, men till och med kvinnliga brottslingar lockas han in till att hamna i sexuella relationer med. Relationer som får förödande konsekvenser.   

Åklagarens sprängda villa i Krokhöjden, Saltsjö-Boo

16 juli 1982 sprängs åklagare Benkerts villa i luften och jämnas med marken, en person som befinner sig i villan dör omedelbart då han slits i stycken av bomben.

Hon klarar sig under mitten av 1980-talet undan från att utredas, åtalas och dömas för samtliga brott hon anklagas och anmäls för i Nacka och Värmdö. Grova stölder hemma hos vänner när smycken och pengar försvinner i samband med hennes besök, från arbetsplatser som kassabiträde i mataffärer, bensinstationer och hotell. Redan som 14-åring har hon anmälts nio gånger för stölder och bedrägerier, men är då för ung för att dömas.

Det är när hon passerat sin 16-årsdag som han blir hennes krokade byte, och han sitter stadigt fast då han är mycket nöjd med allt hon tillfredsställer honom med. Och så länge hon får anmälnings-och åtalsimmunitet tillbaka av honom så har han hennes tystnad om deras lekar på hotellet.

Hon har med sexuell list sett till att locka in Chefsåklagare Edward Benkert i sitt sköte och där har hon honom i säkert förvar, så länge hon anser sig ha användning för honom. Dagen då han av Riksåklagaren blir omplacerad till andra arbetsuppgifter blir också dagen då Edward Benkert kontant får betala henne för hennes tjänster, på samma sätt som dem andra männen gör som besöker hotellrummet på Hornsgatan…


Gymägaren till Ektorpsgymmet

Anna Kjellman

Du möter gymägaren Anna Kjellman fredagen 8 februari 2019 här på BOKbloggen.

//Stefan//

STEFANDI-OMNIA.COM