Personen C är misstänkt för grova ekonomiska brott, familjebanden är miljonerna trognast…


NACKA TINGSRÄTT

2019-02-18 lämnas en framställan in till Nacka Tingsrätt av Åklagaren Jens Nilsson att en person behöver få offentlig försvarare i mål B 286–14, målet mot Helene Åberg.

Personen med starka familjeband till Helene Åberg. På grund av sekretesskydd så benämns personen som Misstänkt C

MISSTÄNKT C

Misstänkt C är den snart 28-åriga Linda Norén som är Helene Åbergs äldsta dotter. Linda är misstänkt för brotten grovt penninghäleri och grovt penningtvättbrott under perioden 2013-07-09 till 2016-04-12.

Straffvärdet för grovt penninghäleri ligger på villkorligt – 2 års fängelse.

Straffvärdet för grov penningtvätt ligger på 6 månader till 6 års fängelse.

Läs åklagarens framställan mot Misstänkt C HÄR


SVENSK LAG
SÄGER

Straffskalan för GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT och grovt penninghäleri läser du mer om HÄR

Straffet brukar beräknas i ekobrott som 1 år per miljon.

I C-fallet rör det sig om 5,4 miljoner som kommit in på hennes konton. + 2 – 3 miljoner i fast egendom som hon hjälpt sin mamma att undanhålla myndigheterna.


Den skyldiga till att ha förskingrat och tagit del av dödspengarna efter mordet på Lasse Jinneby ses nu som skäligen misstänkta till att bli dömda till kännbara fängelsestraff för grova ekonomiska brott. Vilket kommer leda i bevis och uppsåt till att slutligen mördaren fälls och döms till livstidsfängelse inom tidsperioden 1,5 – 2 år från och med nu. Jag fick rätt då jag för drygt två år sedan sa att ”gällande tiden för då hon kommer gripas kommer det bli i årsskiftet 2018/2019 och senast i februari 2019  och häktades för ekobrotten.” Nu är det bara att invänta om jag även kommer ha rätt i del två av rättvisans segertåg.  MORDET!

//Stefan//

STEFANDI-OMNIA.COM