28 februari 2019 LIVE RAPPORTERING från häktning Nacka Tingsrätt mål nr: B 286-14

LIVE RAPPORTERING

NACKA TINGSRÄTT

Mål nr: B 286-14

Efter kl 11:00 börjar rapporteringen

Kl 10:45

Förhandling börjar i sal 4

Förhandlingen påbörjas i sal 4. Eventuellt kommer den Misstänkte Gärnings Kvinnan Helene Åberg (vidare nämnd som MGK) medverka på videolänk från Kronobergshäktet. Jag får se vad som händer då jag kommer in i sal 4.

Kl 11:05

MGK och hennes advokat finns med på länk från häktet i Kronoberg. Även åklagaren finns med på länk, två utredare finns på plats i sal 4.

MGK iförd häktes gröna kläder och ser ihopsjunken ut.

ÅKLAGAREN begär förlöngning av häktningen till den 14 mars 2019 och även förlängning av kvarstaden på närmare 8 miljoner.

NU STÄNGDA DÖRRAR

Kl 11:48

Helene Åberg häktas fram till 14 mars 2019

MGK häktas med fulla restriktioner, på samtliga punkter enligt framställan daterad 2019-02-27 i mål B 286-14 i Nacka Tingsrätt.

Häktas fram till 14 mars 2019 kl 11:00

Kvarstaden förlängs fullt ut på beloppet 7. 370 466 kronor.

Kl 11:57

SLUT FÖR IDAG