Grova ekobrotts misstankarna. Punkter 1-9, styrker även motiv och uppsåt för att begå ett mord…

Nacka Tingsrätt B 286-14

Först kommer här en återblick i det faktiska som hänt i februari månad 2019. gällande Helene Åberg och övriga inblandade i ovan rubricerat mål i Nacka Tingsrätt.

11 februari 2019 Änkan Jinneby anhållen i sin frånvaro

12 februari gripen i sitt hem och anhållen

14 februari HÄKTAD i Nacka Tingsrätt på sannolika skäl för att ha utfört tio grova ekonomiska brott. Hon beläggs med fulla restriktioner och en kvarstad av hennes tillgångar beslutas sättas på 8.5 miljoner kronor. Vilket redan då i samband med tidigare utförd husrannsakan har säkerställts av åklagaren.

18 februari 2019 delges Richard Quick att han är misstänkt för Grovt penningtvätts brott under perioden 2016- 04-12 till 2018-08-30. Han tilldelas Advokat Nils Hillert som offentlig försvarare. 21 februari hålls ett första förhör med Richard Quick. Mål Nr: B 286-14 i Nacka Tingsrätt, samma mål som Änkan Jinneby. 

18 februari 2019 delges Linda Norén (den snart 28- åriga dottern) att hon är misstänkt för Grovt penninghäleri och Grovt penningtvätts brott under perioden 2013-07-09 till 2016-04-12.Hon tilldelas Advokat Robin Söder som offentlig försvarare. 23 februari hålls ett första förhör med Linda Norén. Mål Nr: B 286-14 i Nacka Tingsrätt, samma mål som hennes mamma, Helene Åberg.

28 februari 2019 FÖRLÄNGS HÄKTNINGEN i Nacka Tingsrätt på sannolika skäl för att ha utfört tio grova ekonomiska brott. Helene Åberg beläggs vidare med fulla restriktioner och en kvarstad av hennes tillgångar beslutas sättas nu på 7. 370.466 kronor. Beslutet i Nacka Tingsrätt gör också gällande att åklagaren, vid begäran av målsägarna i målet, står Åklagaren fritt att avyttra belagda egendomarna och omsätta dessa till likvida medel. För att vid lagvunnen dom ska skadestånden kunna utbetalas till flertalet målsägare. 

28 februari 2019 kom också beskedet att J-B (den 24-åriga sonen) är inkallad på förhör, då inte som ett vittne, i Mål Nr B 286-14 i Nacka Tingsrätt, samma mål som hans mamma Helene Åberg. 

Än så länge har ingen av häktningarna överklagats till Hovrätten, vilket tyder på insikten att loppet är så här långt helt kört för Helene Åberg

Häktningen förlängdes till den 14 mars 2019 kl 11:00.  

Ingående förklaring till tio punkterna

Punkt 1: Grovt bedrägeri med urkundsförfalskning 2009-12-11 med 2,5 miljoner lån inom 3 miljoner på Källinge Torstuna. HANDELSBANKEN i Gustavsberg.

Helene Åberg kliver in på Handelsbanken i Gustavsberg med en förfalskad legitimation, med sitt eget foto på men med en väninnas personuppgifter på. Hon har redan tidigare förfalskat sin man, Lasse Jinnebys namnteckning på låneavtalet.

Måndagen 30 november 2009 har hon köpt gården Torstuna Källinge 7 & 8 genom ett lån på 2. 985.000 kronor i Landshypotek. Gården skrevs på Lasse Jinneby som ägare och låntagare med pantbrev i fastigheten. På grund av handläggningstiden hos Lantmäteriet så blev inte belåningen registrerad innan Helene Åberg kliver in på Handelsbanken i Gustavsberg den 11 december 2009 och belånar fastigheten med beloppet 2. 500.000 kronor. Som också pantsätts i fastigheten om ett marknadsvärde på 3 miljoner.


Punkt 2: Grovt bedrägeri 2014-05-08   UTBETALNING LÄNSFÖRSÄKRINGAR 890.000 kronor.

Helene Åberg tecknar en livförsäkring på sin man Lasse Jinneby i Länsförsäkringar utan hans vetskap. Hon förfalskar Lasses namnteckning och står som ensam förmånstagare. Lasse har sedan tidigare en livförsäkring hos Förenade Liv som han tagit genom en åkeriförening som han är medlem i. 2014-05-08 betalar Länsförsäkringar ut beloppet till ett konto som ägs av Linda Norén, kontot som Helene har fullständig tillgång över genom bankdosa och tillhörande kreditkort. I samband med utbetalningen som sker 2014-05-08 så fullbordas det Grova bedrägeriet.

Punkt 3: Grovt bedrägeri 2014-01-17 UTBETALNING EURO ACCIDENT 2.225.000 kronor.

Helene Åberg tecknar ännu en livförsäkring på sin man Lasse Jinneby i Euro Accident utan hans vetskap. Hon förfalskar Lasses namnteckning och står som ensam förmånstagare. 2014-01-14 betalar Euro Accident ut beloppet till ett konto som ägs av Linda Norén, kontot som Helene har fullständig tillgång över genom bankdosa och tillhörande kreditkort. I samband med utbetalningen som sker 2014-01-14 så fullbordas det Grova bedrägeriet.

Punkt 4: Grov trolöshet mot huvudman 2013-07-08 tom 2013-08-22 stora uttag ur bolaget LARS JINNEBY TRP AB fjorton dagar innan konkursdagen.

Företaget Lars Jinneby TRP AB drevs som åkeri med flertalet lastbilsekipage, ett företag som Lasse är ensam ledamot i. Vid Lasses död kliver Linda Norén in som ledamot eftersom hon är suppleant i styrelsen. Helene Åberg har ett år kvar av sitt näringsförbud som år 2011 utdömts i den fällande fängelsedomen för grova ekonomiska brott i tidigare företag.

Trots näringsförbudet så inträder Helene som tillförordnad VD i företaget, där hon som ansvarig VD dagen efter Lasse död påbörjar plundringen av hans företag. Plundring på miljonbelopp som inkommer på hennes egna konton, på konton som tillhör den då nioåriga dottern och även på Linda Noréns konton som Helene förfogar över. Så nära inpå konkursdagen som 2013-08-22 överförde Helene beloppet 214. 596 kronor från företagets konto in på sin nioåriga dotters kontonummer 8305-544-344 620 i sparbanken.

Totalt rör det sig om över 5 miljoner kronor som bolaget plundrats på under perioden 2013-07-08 till 2013-08-22.

2013-08-23 försätts bolaget i konkurs, på egen begäran.


Punkt 5: Grovt bedrägeri 2011-07-22 i Företaget NDS Åkeri AB.

I företaget NDS Åkeri AB som registrerades 2006-06-20 och försattes i konkurs 2012-03-20 har Helene begått grova ekonomiska brott. Bland annat förfalskade namnteckningar på borgensåtaganden gällande bensinkort och leasing avtal på lastbilar från Volvo Lastbilar AB. Borgensmän som varit Helenes mamma och syster. En mamma och syster som fått sina namnteckningar förfalskade av Helene Åberg.

Punkt 6: Grovt bedrägeri med urkundsförfalskning 2010-01-22 med 3 miljoner lån inom 6 miljoner, miljoner på Källinge Torstuna. HANDELSBANKEN i Gustavsberg

Bankpersonalen på Handelsbanken i Gustavsberg har upptäckt överbelåningen som skett genom lånet hos Landshypotek och Handelsbanken för gården Torstuna Källinge 7 & 8 till beloppet

2. 985.000 kronor och 2. 500.000 kronor (se punkt 1) och in blanco lånet om 500.000 kronor (se punkt 7) Lånebeloppet sätts upp till 6 miljoner kronor inom 6. 000. 000 kronor i pantbrev på gården/fastigheten Torstuna Källinge 7 & 8.

Helene Åberg påvisar ännu en gång den falska legitimationen och utger sig för att vara en annan person, samt förfalskar sin mans namnteckning och sin väninnas namnteckning igen då lånen läggs om till det högre beloppet om 6 miljoner kronor. Marknadsvärdet för fastigheten är endast 3 miljoner kronor.

Punkt 7: Grovt bedrägeri med urkundsförfalskning 2009-07-24 in blanco lån 500. 000 kronor HANDELSBANKEN i Gustavsberg.

Helene Åberg kliver in på banken i Gustavsberg 2009-07-24 och tar ett in blanco lån om 500. 000 kronor i sin väninnas namn och använder denna gång för första gången den falska legitimationen. Pengarna används till konsumtion.


Punkt 8: Grovt bedrägeri med urkundsförfalskning 2011-07-05 Företaget NDS Åkeri AB

I företaget NDS Åkeri AB utför Helene Åberg grova ekonomiska brott, som Lasse Jinneby blir uppmärksammad på tidigt våren 2012. Några månader innan Helene Åberg skall inställa sig på Hinseberg för att avtjäna sitt fängelsestraff. Det är väninnan till Helene som gör honom uppmärksammad på detta, då hon själv fått miljonkrav på sig från skatteverket eftersom hon står som ansvarig för företaget.

Straxt därefter tilldelas väninnan en offentlig försvarare och blir inkallad på förhör hos ekobrottsmyndigheten. Varken väninnan eller Lasse har vid denna tidpunkt någon vetskap om 3 miljoners lånet på Handelsbanken som togs i december år 2009. Helene hade skött avbetalningen fram tills denna dag då väninnan ringde Lasse om företaget.

Helene inställer sig på Hinseberg 2012-07-02 för att avtjäna det 1,5 år långa straffet. Lasse får under september månad 2012 en offentlig försvarare och blir inkallad till ekobrottsmyndigheten på förhör.

Helen får också en offentlig försvarare och blir förhörd inne på Hinseberg av utredarna på ekobrottsmyndigheten.

Lasse blir återigen åklagarens huvudvittne mot sin egen fru Helene Åberg och ekobrotten hon genomfört i NDS Åkeri AB.

Punkt 9: Grovt bedrägeri med urkundsförfalskning 2011-09-02 Företaget NDS Åkeri AB

Helene har genom att förfalska nära anhörigas namnteckningar på borgensåtaganden (se punkt 5 och 8) gjort sig skyldig till grovt bedrägeri med urkundsförfalskning. Det är hennes egen mamma som anmält henne i denna del. Mamman som idag sitter med skuld till kronofogden, en skuld som hon aldrig kommer att kunna betala av.

Punkt 10: Grovt försvårande av konkurs 2017-08-02, den egna PERSONLIGA KONKURSEN

13 juni 2017 begär sig Helene Åberg själv i konkurs i Uppsala Tingsrätt. Mål Nr K3461-17.

Tillgångar i konkursboet är: 0 kronor

Skulderna i konkursboet är: 2. 538. 725 kronor

Konkursförvaltaren har sedan 13 juni 2017 fram till januari 2019 inte fått in en enda krona i konkursboet. Helene har lyckats undvika att få hennes fastigheter att tas omhand av konkursförvaltaren genom att använda sig av bulvanägare. Bulvanerna Richard Quick och Linda Norén som nu båda två är misstänkta för grova ekonomiska brott, Grov Penningtvätt och Grovt Penninghäleri.

Följande tillgångar har hon lyckats undanhålla förvaltaren.

Lasses lägenhet i Nacka, Ektorp marknadsvärde 2,1 miljoner. OBELÅNAD

Lasses Fjällhus i Vemdalen, marknadsvärde 2,0 miljoner. Såld av Helene oc Linda Norén hösten 2018. In på bulvan kontot 700 000 kronor.

Helene Åbergs bostad i Fjärdhundra på Mällerstavägen 17, Bulvan ägd, marknadsvärde 3,0 miljoner. OBELÅNAD

Trots hennes tillgångar så lyckades inte förvaltaren att ta hem tillgångarna till boet, utan han förlikas med Linda Norén i en än så länge dold förlikningsuppgörelse i januari 2019. Märkligt att förlikning sker med en person som nu är misstänkt för grova ekonomiska brott.

MÖRDAREN BLEV 15 MILJONER RIKARE PÅ MORDET

SAMMANFATTNING AV MOTIV och UPPSÅT TILL ETT MORD

Efter 5,5 års researcharbete så anser jag att det finns fyra klara motiv med uppnått uppsåt för mördaren att utföra mordet på Lars Lasse Jinneby, helgen 5-7 juli 2013.

Tre av motiven rör ekonomiska motiv, fjärde rör kärleken.

Motiv 1NDS ÅKERI AB
Motiv 2LÅNEN i HANDELSBANKEN
Motiv 3LIVFÖRSÄKRINGARNA
Motiv 4
KÄRLEKEN

Motiv 1 NDS Åkeri AB, grova ekonomiska brott hade utförts av Helene Åberg. Fyra personer var misstänkta. Två av personerna är Lasse och Helene. Målet i Nacka Tingsrätt Målnr B1480-12 skulle tas upp i tingsrätten under hösten 2013. Ännu en gång så är Lasse åklagarens huvudvittne mot Helene. Då Lasse mördas så tystas även åklagarens huvudvittne. 2013-09-19 lägger åklagaren ned målet på grund av Lasses död.

Motiv 2 Lånen i Handelsbanken får Lasse vetskap om i december månad 2012 då Helene sitter inne. Väninnan som fått sin identitet stulen och som lånen är tagna i har fått krav på från kronofogden på dryga 2,4 miljoner kronor + ränta och kostnader. Hon kontaktar då omgående Lasse eftersom hans fastighet står som pant för lånen.

Lasse blir kraftigt upprörd och beslutar sig för att han omgående ska skilja sig från Helene och att hon ska ut ur från gården i samband med att fängelsestraffet är avtjänat den 2 juli 2013. Han skriver under skilsmässohandlingarna och överlämnar handlingarna till Helene så att hon kan skriva under handlingarna vid ett besök på Hinseberg. Han berättar också att hon ska flytta ut från gården så fort straffet är avtjänat. Hon vet vad som gäller är orden han sa till alla berörda. Helene svarade vid besöket med orden: ”Du kommer aldrig gå levande ur vårt äktenskap, glöm inte det!”

Motiv 3 Livförsäkringarna, Lasse hade tre livförsäkringar på sig. Men han hade själv bra vetskap om en av dessa, den på Förenade Liv som han tecknat genom åkeriföreningen Stockholms Åkeri. Övriga två hade han ingen som helst aning om, eftersom dessa har tagit utan hans vetskap och med hjälp av förfalskade namnteckningar som Helene utfört och som drabbade försäkringsbolagen Länsförsäkringar och Euro Accident utredare kunnat konstatera genom mycket tekniska och avancerade analyser att så är fallet. Försäkringarna är förfalskade. Dryga 3,5 miljoner har falskeligen utbetalats till Helene.

Motiv 4 Kärleken, Lasse hade sedan en tid träffat en kvinna som han förälskat sig i och hon i honom. Det handlade inte om en flirt eller sex, allt var större än så. Planerna va att de skulle börja leva ett liv tillsammans på gården Härled. Hon hade bestämt sig för att lämna sin sambo och Lasse hade bestämt sig för att skilja sig från Helene.
Av ren svartsjuka så hade Helene bestämt sig för att skjuta båda två, hon gick så långt att hon sökte upp en man som hon långt tidigare sålt sex till och visste att han hade vapen. Redan i april 2012 sökte hon upp mannen och krävde att han skulle ge henne en av hans pistoler. Om han inte gjorde det så skulle hon berätta om deras sexuella relation. När mannen frågade vad hon skulle med pistolen till, fick han svaret: ”Ska skjuta min man och hans älskarinna…” Hon fick ingen pistol för mannen hade redan för länge sedan berättat för sin fru.

Ja, jag har pratat med mannen och han bekräftar att hon krävde att få en av hans pistoler vid ett möte som ägde rum i Nacka Forum våren 2012.Lars LASSE Jinneby

Som jag redan sagt tidigare, så är jag övertygad om att mordet på Lars Lasse Jinneby inom 1,5-2 år (2020-2021) så kommer mördaren att gripas, anhållas och åtalas för mordet. Då en lagvunnen dom på 4-5 år utdöms för ekonomiska brotten i och kring mordet på Lasse, gällande NDS åkeri, Banklån och förfalskade livförsäkringar. Ja då är det nog ingenting som kan rädda henne från att senare även dömas till ett LIVSTIDSSTRAFF inom max två år. Typ senast i mitten av mars 2021.