Helene Åberg förklarar sig idag nöjd med att sitta häktad fram till 28 mars 2019 kl 11:00

Idag meddelade åklagaren i sin framställan att han yrkar på att häktningen förlängs med ytterligare 14 dagar och med samma restriktioner och kvarstad som i tidigare häktningsförhandlingar i mål B 286-14 i Nacka Tingsrätt.

Helene Åbergs advokat meddelar rätten på telefon att hans klient medger häktningen, vilket är detsamma som att hon godkänner att skälen för häktning föreligger. I klarspråk, hon inser att spelet är över. Åklagaren har nu i tre häktningar kunnat påvisa för rätten att det finns fullständig grund för samtliga tio olika brottsmisstankar som han bevisligen har fog för att komma åtala Helene Åberg för inom en snar framtid.

Innan 28 mars 2019 kl 11:00 ska åklagaren väckt åtal eller igen begärt förlängning.

Så här långt så kan ingenting annat ses såsom att det är en uppgiven Helene Åberg som nu sitter i en cell på mindre än 9 kvm, ser inte ut, får 1 timme se himlen från taket på Kronobergshäktet, i en tårtbit. Resterande 23 timmar är hon inlåst i cellen och helt isolerad från allt och alla.

Tid för tankar har Helene Åberg nu i sin ensamhet på fåtal kvadratmeter.

//Stefan //

STEFANDI-OMNIA.COM