Nytt besked från Nacka Tingsrätt idag i Mål B 286-14…

Nytt besked från Nacka Tingsrätt idag i Mål B 286-14.
Helene Åbergs häktning förlängs fram till 25 april 2019 Fulla restriktioner och kvarstaden på närmare 8 miljoner kvarstår som tidigare. Helene nöjd förklarade sig ännu en gång med att sitta där hon sitter. Hon inser att loppet är kört helt enkelt.

//Stefan//

STEFANDI-OMNIA.COM