Då kastar jag mig över de sista 144 sidorna idag…

Baksidestexten

, att läsa min egen bok har faktiskt varit väldigt befriande. Än så länge är jag mycket nöjd med hur storyn framförs och berättas för mig som läsare, som författare blev jag vid flera tillfällen överraskad över vissa val som togs med i boken och att vissa delar inte tagits med! Eftersom jag har gjort ett mångårigt digert researcharbete och endast  tagit med 1/3 av det materialet i boken ( finns alltså 2/3 mer material och händelser som inte tagits med) 😱 så har jag inte själv haft full koll i mitt minne över allt som kom i tryck. Även om jag läst allt på pdf-format innan tryckning och ”korrrundor”.

Så jag är oerhört nöjd med resultatet och givetvis hittar jag på lite småfel som nu ska rättas till de närmaste dagarna inför det som komma ska 🙈🌞

Nu ska boken ut i den digitala världen
//Stefan//

STEFANDI-OMNIA.COM