TRE

TRE

RELEASE 1 juni 2022

”Allt är tyst, stilla och mörkt runt honom. Inte ett enda ljud hörs, vare sig från naturen, motorvägen eller järnvägen. Bara ljudet från hans egna andetag, när han tungt andas in den syrefattiga, fuktiga luften i den täta huvan. Insikten om att han måste befinna sig helt ensam i bilen bekräftas av den påtagliga lukten av bensin, vars ångor han får smak av i varje andetag. Paniken är brutal som tar sig in i honom där han sitter fast, och samtidigt känner att kläderna mot kroppen är genomblöta…”