BACKUP…

Om det är något som jag stör mig på är när…

Ett beteendet hos personer som tror sig kunna hoppa på tåget när det redan har lämnat perrongen, den velande kategorin av människor som gärna vill utge sig för att vara med på resan men aldrig har förmågan som krävs för att bli en del av den. När de aktivt tror sig medverka utan att ens göra en första insats med att befinna sig på perrongen innan tåget avgår…

Jag har mött på denna personlighet så många gånger i mitt liv och känner igen den typen av beteende ganska omgående, vilket också har medfört att jag alltid har en BACKUP där vikten av en sådan är betydande stor och nödvändig! Så i veckan nyttjade jag en av mina BACKUP,s.

Så med mig på tåget idag har jag bara personer som det fullt ut går att lita på i alla lägen, de som bär på en yrkesstolthet, ett stort personligt ansvar och till 100% genomför det som de utlovat att göra och framför allt i god tid på utlovade deadlines.