En kraftfull gräns passerad…

Man lär sig alltid något…!