Vestmanlands Läns Tidnings kriminalreporter kommer med nya uppgifter som framkommit i polisförhör. Mördaren utpekad…

MORDET PÅ Stadshotellet: Nytt utpekande av mördare

 

Stockholmspolisen har fått ett nytt utpekande i mordet på Stadshotellet under Power Meet-helgen 2013: Hustrun mördade sin make. Utpekandet upprepades flera gånger när ett vittnesförhör hölls härom veckan i en ny ekobrottsutredning som gäller änkan.

Änkan har tidigare varit misstänkt för att ha mördat sin make och satt häktad under hösten 2013. Hon släpptes efter sju veckor i häktet på fri fot och i december samma år beslutade kammaråklagare Carolin Hellsberg i Västerås att lägga ned utredningen.

”Det finns inte anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den som varit misstänkt gjort sig skyldig till brott”, skrev Hellsberg då.

Trots det precisa utpekandet av en person som känner änkan väl – tillsammans med andra, nya uppgifter – kommer sannolikt inte mordutredningen öppnas. En mordutredning som legat i malpåse sedan vintern 2013.

Stadshotellet i Västerås
Foto: Stefan Di-Omnia

VLT kan också avslöja att den klocka och den halskedja som mordoffret alltid bar, saknades när han hittades död på hotellrummet. Änkan förde, enligt polisuppgifter, fram teorin att maken blivit rånmördad.

Men bara någon eller några veckor efter mordet lämnade änkan in klockan och halskedjan på pantbanker i Stockholm och Kristianstad för att sedan lösa tillbaka dessa i februari 2014. I det senare sammanhanget betalade änkan via ett konto som innehades av hennes äldsta dotter.

Förhöret med vittnet var således iscensatt av kammaråklagare Jens Nilsson i Stockholm. Han leder en utredning kring änkans förehavanden i tiden efter mordet på maken.

Enligt uppgifter till VLT handlar utredningen om mångmiljonbelopp. Änkan misstänks ha tillgodogjort sig stora belopp, bland annat genom att ta lån hos en bank i en stockholmsförort där hon använt sig av en bekants namn.

Kontoutdragen som visar att änkan löste ut den pantsatta klockan och halskedjan på två olika pantbanker.

 

 

Men Jens Nilsson är förtegen om utredningen:

– Det råder förundersökningssekretess, konstaterar han.

 

Inspirerade av Sommarstugefallen har även ett par försäkringsbolag vaknat till i sammanhanget. Dessa har, precis som If gjorde i Johanna Möller-ärendet, granska de livförsäkringar som den mördade maken hade och kommit fram till att försäkringarna är ogiltiga i den meningen att mordoffret inte kände till dessa.

Totalt har änkan fått ut 2,6 miljoner i engångsbelopp. Dessutom ytterligare 890 000 kronor samt drygt 4 000 kronor som betalas ut varje månad.

Försäkringsbolagen har anmält detta och dessa anmälningar ligger också på Jens Nilssons bord.

Mot bakgrund av utpekandet, de nya uppgifterna kring Breitlingklockan och halskedjan samt ekobrottsutredningens uppgifter, kommer mordutredningen att återupptas?

– Jag har inte mandat att överpröva detta, säger Jens Nilsson.

Frågan går visare till Bengt Nordlöf, chef för avdelningen grova brott hos polisen i Västerås:

– Förundersökningen lades ned på grund av objektiva bevisproblem vilket den här typen av information inte påverkar och därmed kommer inte förundersökningen återupptas, svarar Nordlöf i ett mejl.

Kammaråklagare Carolin Hellsberg säger att hon delar Bengt Nordlöfs bedömning.

 

 

Mordgåtan på Stadshotellet kan därför förbli olöst, om inte andra, nya uppgifter tillkommer.

Det är i så fall polisen som kan öppna utredningen igen i och med att mordutredningar numera aldrig preskriberas.

 

Håkan Slagbrand

nyheter @vlt.se

 


Jag har här ovan ordagrant återgett VLT;s kriminalreporter Håkan Slagbrands artikel om mordet på Stadshotellet.  Det glädjer mig att polisen utreder ekobrotten nu grundligt genom åklagaren Jens Nilsson och att även förekomsten av de tre livförsäkringarna granskas till botten hur dessa har upprättats. För när den biten är klar så kommer inte vare sig Bengt Nordlöf, chefen för avdelningen grova brott hos polisen i Västerås och Kammaråklagare Carolin Hellsberg att kunna blunda längre för det mest hållbara spåret som denna typ av mord grundar sig på i motivbild och uppsåt. Follow the money! Så är mördaren fast…  Men kan det bara vara så att utredarna och åklagaren i Västerås lärt sig efter ”sommarstugemorden” att helt enkelt hålla käften, int läcka någonting utan bara skylla på att ”det råder förundersökningssekretess”.

För visst vore det grovt tjänstefel om inte polisdistrikten och åklagarna samarbetar när det gäller så grova brott som de nu utreder runt en enda person, visst finns det ett samarbete som de inte gärna pratar öppet om. Änkan är ju fortfarande på fri fot…

//Stefan//

STEFANDI-OMNIA.COM

HINSEBERGS APAN, från öppenanstalt, till högsta säkerhetsklass och vidare till ISOLERING…

Överblick Hinseberg & Båtshagen

HINSEBERG, riksanstalten för kvinnor och högsta säkerhetsklassade fängelset! Kvinnliga fångar som fått sina ”öknamn” som Drottningen på Hinseberg, HinseHäxan, Svarta Änkan och så fick dem in HinseApan…

Just nu i dagarna sitter jag och går igenom den gigantiska bunten av 126 A4-sidor händelserapporter från juli månad 2012 till april månad 2013. Händelser som skett inne på den öppna kriminalvårdsanstalten Båtshagen med säkerhetsklass 3 (lägsta säkerheten) och den högst säkerhetsklassade anstalten för kvinnor Hinseberg, med säkerhetsklass 2.  Tittar igenom allt som är av intresse för mig som författare till kriminalromanen KATTSTRYPAREN Rum 419.

Händelserapporter Kriminalvården 2012-2013

Kontakter, vilka som godkänts för att ha telefonkontakt och vilka som inte godkänts, vilka som godkänts för att få komma på besök och vilka som inte godkänts för besök.

Den öppna anstalten Båtshagen Klass 3
Korridor inne på Anstalten Båtshagen

Permissioner, godkända och icke godkända, där framgår tider, var platsen för permissionen ska äga rum och även syftet med den. Anmälningsplikter under permission, samtal från platsens telefonnummer, till telefonnummer på Hinseberg och under vilken tidsperiod samtalet ska ske. Stämpling av permissionssedel av frivården etc.

Cell på Båtshagen, efter nedläggningen.

Redan vid den första ansökan för dagspermission den 19 november 2012 mellan kl 08;00 till 19:30 så avslås ansökan i ett beslut den 13 november 2012. Skälet till att ansökan avslås motiverar Kriminalvården så här:  ”Den intagne är misstänkt för ny ekonomisk brottslighet och förhör av polisen kommer att ske inom kort”.

Permissionen hade sökts av den intagne med vetskapen om att just den 19 november 2012 så ska utredarna på Ekobrottsmyndigheten hålla ett förhör med den intagne på Hinseberg. Även hennes advokat ska medverka i detta förhör. 7 november fick hon brev av advokaten om detta förhör, 8 november har hon telefonöverläggning med sin advokat i 30 minuter, överläggning som hennes advokat kallar det för i sin tidsåtgångsredovisning. Han redovisar också tiden för polisförhöret som genomfördes den 19 november 2012 inne på Hinseberg, medverkan i förhör samt sammanträde med klient 3,5 timmar.

Så trots vetskapen om förhöret så trodde hon att hon skulle lyckas undvika förhöret med att vara på permission. Att inte Hinseberg haft vetskap om kommande inplanerat förhör och då skulle godkänt hennes ansökan är så naivt urbota dumt att det mer ses i mina ögon som ett mycket desperat beteende.

Hinseberg, huset där avdelningarna finns för de intagna.

Som sagt det är mycket som framkommer i alla handlingar, HinseApan förflyttas den 17 oktober 2012 till den högst säkerhetsklassade anstalten för kvinnor på Hinsebergs avdelning Almen. Förflyttas dit på grund av allvarliga hot om våld, med skrik och svordomar har hon hotat samt blandat sig i andra intagnas personliga angelägenheter på ett hotfullt sätt, manipulerat andra intagna. Kriminalvården och så också förvaltningsrätten anser att den intagne är i behov av övervakning som en avdelning med säkerhetsklass 2 har att erbjuda henne i rätt nivå av kontroll, struktur och övervakning.

Vilket direkt betyder att hon ska hållas bakom dubbla staket med taggtråd i toppen, bakom gallerförsedda fönster, låst avdelning, inlåsning i cellen kl 19,45 och utsläpp kl 07,45. Det är alltså rätt nivå för HinseApan.

Nivån där Sveriges farligaste kvinnor är placerade på samma avdelning, Almen.

Galler för fönstren, dubbla staket med taggtråd i toppen och låst avdelning och inlåsning är rätt miljö för henne.

Avdelningen Almen, två av kvinnorna sitter där på livstid för mord, de båda kvinnorna har dödat två personer var. Kvinna ett (1) har strypt två närstående kvinnor till döds, den ena med ett hundkoppel, den andra med en elsladd.      
Kvinna två (2) ströp en tidigare manlig bekant med en elsladd i hennes säng och kvinna 2 anlade sedan en mordbrand där hennes man dog.


Tillsammans med dokumenten, de 126 A4-sidiorna, och mina två besök varje månad på Hinseberg under tretton månader (september 2016 – oktober 2017) hos en av de livstidsdömda kvinnorna. Hon som klassas som Sverige farligaste kvinna. Besöken och samtalen har gett mig tillgång till 65 timmars material som dokumenterats i den delen som gäller informationen om HinseApan. Ovärderlig daglig information om det som hänt på avdelningarna Almen och Boken under den tid som hon är intagen åren 2012–2013.

Information som aldrig kommit kriminalvården till kännedom i vad som sker då vårdarna inte ser eller hör på vad som sägs, händelser som aldrig finns rapporterade.


Författar jobbet nu:
Allt det som skett på Båtshagen och Hinseberg ligger inlagt i synopsis AKTERNA Nr 7–15 till 7–16 och 8–1 till 8–3. I tiden 1 juli 2012 till 2 juli 2013 då fotbojan togs av HinseApan.

Vad var det egentligen som hände då HinseApan även blev förflyttad från avdelningen Almen och in på den helt låsta avdelningen Boken den 6 mars 2013!

Varför är HinseApan så rädd för en intagen på den öppna avdelningen Almen?

Så rädd så hon vill sitta kvar resten av strafftiden på den låsta avdelningen Boken!

Det är sånt som inte vårdarna hört eller sett om varför, de har bara skrivit ner i rapporten att hon är så rädd för en person som är så obehaglig så att hon inte vill komma tillbaka in på Almen. I 65 timmar har jag lyssnat på den som vet…!
 

Kapitlen som bygger på akterna om fängelset är manuset som jag nu skriver på. Den verklighet som denna bok byggs på är så mycket mer skrämmande än skrämmande händelser som hittas på.

För det här har hänt, det ÄR det som är skrämmande!
 

// Stefan //

STEFANDI-OMNIA.COM

SÅDAN JÄVLA GO KÄNSLA DET ÄR…

22 mars 2018, avtalet godkänt och klart!

Nu är HELA teamet bakom manuset, sättningen och bokomslaget helt och fullt ut kontrakterade fram till utgivningsdatumet.  Bokutgivningen är i hamn nu.   

Vilken känsla det är, att nu finns allt på papper, avtalat och klart. Idag godkände jag avtalet som gäller Redaktören, redigeringen, korrekturläsaren, projektledning och sättning till tryckfärdig PDF. Sedan tidigare är allt klart med bokomslags designern som just nu jobbar med omslaget fram och baksida.

Det är en sådan oerhört jävla go känsla idag i hela kroppen, då jag sedan mitten av oktober 2013 bestämde mig att skriva boken på väg hem i bilen från Västerås, när jag idag har allt avtalat och klart med ett superteam bakom mig. Teamet som kommer göra boken 📚 KATTSTRYPAREN Rum 419 så grymt bra.

Idag har jag lagt Champagnen på kylning, för ikväll ska jag verkligen fira triumfen som detta innebär! Champagne och indisk mat.

Men det finns även mer att fira, men jag kan tyvärr inte idag skriva något om det just nu. Dock har jag tidigare siat om det som komma ska i år och kommande år.  Den stora vågen av rättvisa börjar närma sig och växer sig stor innan den slår över och dömer den skyldige.

Sådan jävla go känsla det är att ha denna vetskap, de skrivna orden tystnar aldrig…

 

 

//Stefan//

STEFANDI-OMNIA.COM