Att inte synas, är bara ett jobb…

Att som författare vara osynlig ett tag på sina sociala plattformar är inte detsamma som att man inte jobbar.

Det ÄR då jag jobbar som mest med det jag som författare ska göra.
Skriva manus 👊

Det skrivna ordet är aldrig gratis.

STEFANDI-OMNIA.COM