😱 VÄNTA NI BARA 😱

Bilden är just nu mörklagd, då presentationen på min hemsida är uppdaterad så kommer bilden att användas som teaser för kriminalromanserien. Och då fullt synlig!

Kriminalromanserien LÄNGS VÄGEN DÖR VÄNSKAPEN… Om KATTSTRYPAREN Rum 419 är en fängslande läsning, så kommer det här bli en allt mer❓ 😱😱

Ja vad kommer jag som författare att se till att det blir för dig som läsare av fem böcker…📚📙📖 😱😱

STEFANDI-OMNIA.COM