Sommarens jobb är att…

Skriva första delen av true crime serien Längs Vägen Dör Vänskapen, serien i fem delar som ges ut under perioden maj 2021 till maj 2024.

Två delar ges ut under 2021 ( del- 1 & 2) och därefter del-3: år 2022, del-4: år 2023, del-5: år 2024.

Hela serien heter Längs Vägen Dör Vänskapen och varje del har sin titel, titlar med namn på latin. Jag kommer helt osvensk att här nedan redogöra för titeln på del 1.

Titel 1
SUICIDIUM

STEFANDI-OMNIA.COM