SKOTT OM NATTEN…

Det oansenliga betongfundamentet mitt i köpkvarteret är för många besökare betydelselöst. Helt ovetandes och ointresserade om vad den svarta bastanta ståldörren döljer…

Att dörren och platsen där bakom är kameraövervakad, vittnar den väl synliga skylten på dörren om. Så vad döljer den?

Redan som 19-åring tog jag klivet in bakom dörren, gick den branta trappan ner 18-20 meter under jord. För att där jobba med det som där finns undangömt.

SKJUTBANAN

Skjutbanan, där de tretton pistolskytte banorna finns, samt ett laddrum där skyttarna själva kan tillverka egen ammunition till sina grovkalibriga vapen. Såsom Magnum revolvrar och andra grova krutvapen. Den väl dolda platsen under jord där polisen under många år genomfört sin skjutträning och inskjutningar av sina vapen.

Mitt jobb denna vecka har delvis gått ut på saklig research med flertalet samtal med personer som ansvarat för skjutbanan, en av dessa personer var det trettioåtta år sedan jag sist pratade med personen i fråga. Även med de två idag pensionerade poliserna blev samtalen mycket intressanta, för mig och mitt researchjobb om det som utspelar sig där under jord mitt i natten åren 2004-2007.

Research jobbet har skett till del två i min serie Längs vägen dör vänskapen. Den som har titeln THEMIS och har release 1 juni 2022. Mer om hela serien läser du HÄR

STEFANDI-OMNIA.COM