FYRA

FYRA

RELEASE 1 juni 2022

”Tyst!” skriker han och med hela sin hand höjd mot sin mor stoppar han henne verbalt. ”Mina frågor ställdes inte till dig, så svara inte för någon annans räkning om inte personen bett dig att svara…”