Jag har blivit inbjuden till att diskuterar hur vi skribenter kan möta på hat, hot och våld riktat mot oss för att…

Jag har blivit inbjuden till att nu i mars att medverka på ett webbseminarie gällande hat, hot, trakasserier och våld mot skribenter. Hur yttrandefrihetens pris kan se ut för oss som skriver öppet idag i Sverige. Ett seminarium där vi diskuterar hur vi kan möta hatet, hoten och våldet…
Allt har nämligen ett pris att skriva om verkligheten vi lever i. Och jag har tackat JA till att medverka.

Gällande min bok Kattstryparen så har jag fått frågan till mig några gånger:
”VAD DET VÄRT DET?”