ENKÖPING VILKEN KVÄLL DET BLEV!!!

Tisdag den 11 april besökte jag biblioteket i Enköping, inbjuden för ett författarsamtal gällande min bok Kattstryparen rum 419. Evenemanget var sedan flera veckor tillbaka fullbokat, intresserade ställde sig i kö för reservplatser om nu någon inte skulle komma. Men alla föranmälda kom, så klockan 19:03 låstes dörrarna och det hela körde ingång med bibliotekarien Veronika Eriksen som moderator.

Och det här pratade vi om, frågorna var många och svaren långa, så här nedan kommer endast frågorna.

 • Varför skriva?
 • Hur kom det sig att du var på rättegången?
 • Hur gick du till väga när du började gräva i historien?
 • Har du någon relation till Västerås eller Enköping?
 • Hur känns det att skriva om något som verkligen hänt?
 • Hur balansera anhörigas känslor med jakten på sanning?

Research

 • Du skriver om både Lasse och Helenes barndom – hur gick du till väga för att få information om dem?
 • Protokollen från rättegångarna, hur har du gått igenom dem? Är det svårt att sålla genom all information och fackmannaspråk?
 • Hur har du fått tag på alla mål från tingsrätterna i Nacka, Uppsala och Västmanland? Och från Svea Hovrätt?
 • Pengaöverföringarna som dokumenteras, hur får du tillgång till dem?
 • Hur balansera fiktion och verklighet? Vad ta bort och vad lägga till?
 • Helens inre tankar, hur har du föreställt dig hennes inre röst?
 • Omgivningsbeskrivningar – har du besökt alla platser?
 • Tråden på Flashback? Hur känns det att outa sig själv med ett konto?

Boken

 • Vilken del i boken var svårast att skriva?
 • TV-serien. Tankar, känslor?
 • Hur boktrogen kommer den vara?
 • Kan du säga något om skådespelarna eller så?

Misshandel

 • Vad hände?
 • Hur har det påverkat dig?
 • Vilken respons fick du?
 • Tilltro till rättsväsendet – finns den kvar?

Böckerna- tidigare och kommande

 • Var i skrivprocessen är du nu?
 • Ny bokserie, hur skiljer sig de böckerna från Kattstryparen – true crime?

Din tidigare bok utgår från dig själv, din egen sjukdomshistoria.

 • Var skriver du helst?

Så från djupet av mitt hjärta vill jag tacka alla ni som kom och gjorde denna kväll till en fantastisk minnesvärd kväll för mig personligen, och sist men inte mist ett STORT tack till biblioteket i Enköping och Veronika. Ni alla är bäst! / Stefan